762325
 swiss_contribution logo
Pasja Wiedza Doświadczenie

Oferta

ROZSZERZONY KURS PIERWSZEJ POMOCY

  Tematyka kursu obejmuje:
 1. Motywacja do udzielania pierwszej pomocy
 2. Regulacje prawne udzielania  pierwszej pomocy
 3. Rozpoznanie miejsca zdarzenie: bezpieczeństwo własne, miejsca zdarzenia, liczba osób potrzebujących pomocy, mechanizm urazu
 4. Metody prawidłowego wezwania pomocy
 5. Ocena stanu poszkodowanego: wrażenie ogólne, stan świadomości, badanie ABC
 6. Badanie pacjenta urazowego
 7. Postępowanie w nagłych zachorowaniach: omdlenie, epilepsja, udar mózgu, zawał mięśnia sercowego, hipoglikemia, reakcja anafilaktyczna, zadławienia, zatrucia, zatrzymanie krążenia
 8. Postępowanie w urazach: rany, krwotoki, złamania, amputacje, postępowanie przy wbitym ciele obcym, porażenie prądem, piorunem
 9. Skutki wysokich i niskich temperatur: oparzenie, udar cieplny, wychłodzenie
 10. Techniki ewakuacji poszkodowanych z samochodu
 11. Technika zdejmowania kasku
 12. Apteczka pierwszej pomocy
  Zajęcia praktyczne:
 1. Badanie pacjenta według schematu ABC
 2. Badanie pacjenta urazowego
 3. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa z wykorzystaniem AED (dorosły, dziecko, niemowlak)
 4. Zadławienia (dorosły, dziecko, niemowlak)
 5. Pozycje ułożeniowe pacjenta według dolegliwości
 6. Techniki przewracania poszkodowanego z brzucha na plecy
 7. Prawidłowe zabezpieczenie urazów, krwotoków, ran, złamań
                                               
 
Czas trwania kursu – 12 godzin: ( teoria: 5 godziny, praktyka: 7 godziny)


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Napisz do nas