762325
 swiss_contribution logo
Pasja Wiedza Doświadczenie

Oferta

KURS PIERWSZEJ POMOCY W WYPADKACH

Tematyka kursu obejmuje:
 1. Regulacje prawne udzielania  pierwszej pomocy
 2. Bezpieczeństwo podczas udzielania pierwszej pomocy
 3. Wypadek, kolizja
 4. Metody prawidłowego wezwania pomocy
 5. Zasady postępowania z poszkodowanym przytomnym
 6. Zasady postępowania z poszkodowanym nieprzytomnym
 7. Omówienie wskazań oraz technik ewakuacji poszkodowanych z samochodu
 8. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 9. Zasady postępowania w stanach nagłych pochodzenia urazowego
 10. Praktyczne wykorzystanie apteczki samochodowej
     Zajęcia praktyczne:
 1. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa z wykorzystaniem AED (dorosły, dziecko, niemowlak)
 2. Prawidłowe zabezpieczenie urazów, krwotoków, ran, złamań
 3. Techniki ewakuacji poszkodowanych z samochodu
 4. Technika prawidłowego zdejmowania kasku
 5. Badanie pacjenta urazowego
Czas trwania kursu – 4 godzin: ( teoria: 1 godzina, praktyka: 3 godziny)
 

Napisz do nas