762325
 swiss_contribution logo
Pasja Wiedza Doświadczenie

Oferta

KURS PIERWSZEJ POMOCY DLA NAUCZYCIELI

Kurs skierowany dla nauczycieli, wychowawców tak, aby w razie nagłego zdarzenia wyeliminować czynniki zagrażające życiu dziecka przed dotarciem fchowej pomocy medycznej (§ 21 rozporządzenia MENiS z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach).
 
Tematyka kursu obejmuje:
 1. Regulacje prawne udzielania  pierwszej pomocy
 2. Bezpieczeństwo podczas udzielania pierwszej pomocy
 3. Metody prawidłowego wezwania pomocy
 4. Postępowanie w chorobach nagłych i  przewlekłych u dzieci: omdlenia, epilepsja, udar mózgu, , hipoglikemia, reakcja anafilaktyczna, zadławienia, zatrucia, napad astmy oskrzelowej, zatrzymanie krążenia
 5. Postępowanie w urazach: rany, krwotoki, złamania, amputacje, postępowanie przy wbitym ciele obcym, porażenie prądem, piorunem
 6. Skutki wysokich i niskich temperatur: oparzenie, udar cieplny, wychłodzenie
 7. Postępowanie w przypadku pogryzień, ukąszeń i użądleń
 8. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 9. Postępowanie w przypadku podejrzenia, że na terenie szkoły znajduje się uczeń pod wpływem alkoholu, narkotyków
     Zajęcia praktyczne:
 1. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (dorosły, dziecko, niemowlak)
 2. Zadławienia (dorosły, dziecko, niemowlak)
 3. Prawidłowe zabezpieczenie urazów, krwotoków, ran, złamań
 
Czas trwania kursu – 5 godzin: ( teoria: 2 godziny, praktyka: 3 godziny)
 

Napisz do nas