762325
 swiss_contribution logo
Pasja Wiedza Doświadczenie

Oferta

KURS PIERWSZEJ POMOCY DLA FIRM

 
Tematyka kursu obejmuje:
 1. Regulacje prawne udzielania  pierwszej pomocy
 2. Bezpieczeństwo podczas udzielania pierwszej pomocy
 3. Metody prawidłowego wezwania pomocy
 4. Postępowanie w nagłych zachorowaniach: omdlenie, epilepsja, udar mózgu, zawał mięśnia sercowego, hipoglikemia, reakcja anafilaktyczna, zadławienia, zatrucia, zatrzymanie krążenia
 5. Postępowanie w urazach: rany, krwotoki, złamania, amputacje, postępowanie przy wbitym ciele obcym, porażenie prądem, piorunem
 6. Skutki wysokich i niskich temperatur: oparzenie, udar cieplny, wychłodzenie
 7. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
     Zajęcia praktyczne:
 1. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa z wykorzystaniem AED (dorosły, dziecko, niemowlak)
 2. Zadławienia (dorosły, dziecko, niemowlak)
 3. Pozycja bezpieczna
 4. Prawidłowe zabezpieczenie urazów, krwotoków, ran, złamań
 
Czas trwania kursu – 5 godzin: ( teoria: 2 godziny, praktyka: 3 godziny)
 

Napisz do nas